irop.pngmmr.png

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ KŘTINY

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006029

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Křtiny, a to prostřednictvím realizace modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a informatiky. Dalším cílem je zajištění konektivity objektu školy. Součástí modernizace učebny digitálních technologií je i pořízení tzv. mobilní učebny.

 

Projekt Modernizace odborných učeben ZŠ Křtiny je spolufinancován Evropskou unií.