Národní plán obnovy (doučování žáků)

Cílem programu "Národní plán obnovy (doučování žáků)" je zajistit přednostní doučování dětem (žákům), kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován je nejen prospěch, ale také základní přehled v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti.  Na tento program je poskytována finanční podpora EU. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Plakát A4 k publicitě NPO.pdf

 

irop.pngmmr.png

MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN ZŠ KŘTINY

 

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0006029

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání žáků ZŠ a MŠ Křtiny, a to prostřednictvím realizace modernizace odborných učeben pro výuku přírodních věd a informatiky. Dalším cílem je zajištění konektivity objektu školy. Součástí modernizace učebny digitálních technologií je i pořízení tzv. mobilní učebny.

 

Projekt Modernizace odborných učeben ZŠ Křtiny je spolufinancován Evropskou unií.