Olympiády a okresní soutěže ve školním roce 2018-19

Škola připravuje školní kola soutěží. Úspěšní řešitelé z těchto kol postupují do okresních kol. 

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka - 29.1.2019, Blansko

kategorie ZŠ - Agáta Pavezková (9. třída) - 20. místo

 Okresní kolo zeměpisné olympiády  - 20. 2. 2019, Boskovice

Kategorie A  - (6. třída) - neúčast
Kategorie B - Lukáš Bayer (7. třída) - 6. místo
Kategorie C - Agáta Pavézková (9. třída) - 12. místo

Okresní kolo dějepisné olympiády  (8, a 9. třída) - 16. 1. 2019, Boskovice

Richard Král (9. třída) - 22. místo, Agáta Pavezková (9. třída) - 24. místo, Tadeáš Fridrich (9. třída) - 25. místo

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce - 6. 2. 2019, Blansko

Kategorie I.A - Zuzana Serbajlová (7. třída) - 2. místo
Kategorie II.A - Jan Jirůšek (9. třída) - 11. místo

Okresní kolo Matematické olympiády  6., 7. a 8. tříd - 9.4.2019, Blansko

kategorie Z6 (6. třída) -  Štěpán Ruby - 6. místo, Natálie Šeďová - 10. místo, Nela Novotná - 11. místo

kategorie Z7  (7. třída) - Jakub Haluza - 7. místo, Lukáš Bayer - 8. místo, Adam Špatinka 14. místo, Marek Moučka - 15, místo

kategorie Z8 (8. třída) - Dominika Šmídová - 6. místo, Lucie Drápelová - 6, místo

Okresní kolo fyzikální olympiády  - 3. 4. 2019, Boskovice

Kategorie F (8. třída) - Lucie Drápelová - 8. místo

Kategorie E (9, třída) - neúčast

  Okresní kolo biologické olympiády žáků 6. a 7. tříd - 10. 4. 2019, Blansko

 Kategorie D - Monika Bednárková (6. třída) - 16.místo, Adam Špatinka (7. třída) - 17. místo

  Okresní kolo biologické olympiády žáků 8, a 9, tříd - 16. 4. 2019, Blansko

Kategorie C - Lucie Drápelová (8. třída) - 15. místo, Zuzana Budáková (8, třída) - 20, místo

Okresní kolo  Pythagoriády - 28. 5. 2019 (6. třída), 27.5.2019 (7. třída), Blansko

Kategorie 6. třída - Štěpán Ruby - 6. místo

Kategorie 7. třída - Lukáš Bayer - 3. místo, Maxim Vašíček - 4, místo, Vojtěch Tesař - 5. místo

 Přírodovědná soutěž YPEF (mladí lidé v lese) pod záštitou ŠLP Křtiny,  7. 3. 2019 na křtinském zámku. Soutěže se zúčastnila  tříčlenná družstva z  7.. 8. a 9. třídy, Družstvo 8. třídy se umístilo na 2. místě, družstvo 9. třídy na 4. místě a družstvo 7. třídy na 5. místě.

 

  Soutěže organizované celostátně

Žáci škol, které se zúčastní soutěže, vypracovávají úkoly v jeden den na škole.
Matematický klokan

Přírodovědný klokan

Mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2018 se 22. 3. 2019 zúčastnilo celkem 173 žáků 2. - 9. ročníku ve čtyřech kategoriích:

- Cvrček (2. - 3. ročník) – soutěžilo 38 žáků,

- Klokánek (4. - 5. ročník) – soutěžilo 53 žáků

- Benjamín (6. -7.  ročník ) - soutěžilo 45 žáků

- Kadet (8. - 9. ročník) – soutěžilo 37 žáků,

Přírodovědný klokan 10. 10. 2019 - do soutěže se zapojilo 7 žáků z 9. třídy

 

 

Soutěže Cirsia

Naše škola je členem sdružení Cirsium. Jde o regionální sdružení škol. Dalšími členy jsou tyto školy: ZŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Sloup, ZŠ a MŠ Podomí, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, ZŠ a MŠ Blansko, Salmova a ZŠ při dětské léčebně Ostrov u Macochy.

Školy pořádají soutěže:

 Předmětové soutěže

25. 10. 2018 – „Prosaď se“ – znalostní soutěž v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy pro žáky 5. ročníku, družstvo 6 žáků naší školy obsadilo 1. místo

14. 5. 2019 – „Malá Cirsiáda“ - žáci 5. ročníku soutěžili ve znalostech z matematiky, českého jazyka a anglického jazyka v ZŠ a MŠ Podomí. Nejlepší umístění našich žáků v jednotlivých oblastech: v českém jazyce 7. místo, v matematice 1. místo a 4. místo a v anglickém jazyce 5. místo.

15. 5. a 16. 5. 2019 v ZŠ Sloup – „Velká Cirsiáda“ – žáci 2. stupně ZŠ soutěžili v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a informatika v ZŠ Sloup. Nejlepší umístění naších žáků v jednotlivých oblastech a kategoriích: v českém jazyce v kategorii 6. tříd 1. místo, v kategorii 7. tříd 3. – 5. místo, v kategorii 8. tříd 9. - 10. místo, v kategorii 9. tříd 12. místo. V matematice v kategorii 6. tříd 1 místo a 4. místo, v kategorii 7. tříd 3. a 5. místo, v kategorii 8. tříd 5. místo a v kategorii 9. tříd 8. – 9 místo. V anglickém jazyce v kategorii 6. ročník 4. místo, v kategorii 7. ročník 4. místo, v kategorii 8. ročník 5. - 6. místo a v kategorii 9. ročník 2. místo. V informatice žáci soutěžili pouze v jedné kategorii 8. a 9. třída, kde jsme obsadili 10. místo.

 17. 5. 2019 v ZŠ Sloup – „Dyslexiáda“ – soutěž pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Družstvo naší školy se umístilo v kategorii 2. – 5. ročník na 2. místě. V kategorii 6. – 9. ročník družstvo starších žáků rovněž na 2. místě.

Sportovní soutěže

3. 10. 2018 – Přespolní běh žáků v ZŠ Podomí, celkem se zúčastnilo 9 žáků ze 4. – 7. třídy

  11. 12. 2018 – soutěž v aerobiku v ZŠ a MŠ Křtiny, soutěže se zúčastnilo celkem 9 žáků z naší školy, kteří soutěžili celkem ve 3 kategoriích. V kategorii 1. – 3. třída jsme obsadili 1. místo, v kategorii 4. – 6. třída jsme obsadili 2. místo a v kategorii 7. – 9. třída jsme obsadili 1., 2. i 3. místo.

 4. 2. 2019 – florbalový turnaj žáků 2. stupně ZŠ v ZŠ Jedovnice (Sportovní hala SPŠ Jedovnice), družstvo 10 žáků se umístilo na 5. místě

 22. 2. 2019 -  florbalový turnaj žáků 1. stupně ZŠ v ZŠ Sloup, družstvo 8 žáků z 3. – 5. třídy obsadilo 1. místo

 5. 4. 2019 – Slupský vodník, plavecká soutěž žáků 1. stupně ZŠ v ZŠ Sloup, z naší školy se zúčastnili celkem 4 žáci. Obsadili jsme 2. místo v kategorii starších dívek (4.  a 5. třída), a 3. místo v kategorii smíšená štafeta.

 26. 4. 2019 – turnaj ve vybíjené v ZŠ Lipovec, družstvo 11 žákyň z 6. a 7. třídy obsadilo 6. místo

 28. 5. 2019 – turnaj v přehazované v ZŠ Blansko, Salmova, který pořádala ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, družstvo 12 žákyň ze 7. –  9. třídy obsadilo 5. místo

 12. 6. 2019 – turnaj v malé kopané žáků 6. – 9. třídy v ZŠ a MŠ Křtiny, družstvo 9 žáků obsadilo 3. místo

 12. 6. 2019 – turnaj v přehazované děvčat 8. a 9. třídy v ZŠ a MŠ Křtiny, družstvo 9 žákyň obsadilo 4. místo

 

Výtvarné a dovednostní soutěže

 

Sportovní soutěže