Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Záloha Mateřská škola 2022/2023

 

Třída Žluťásků Obrázek, klipart Žlutý motýl zdarma ke stažení v rozlišení 1280x880 px
 

 

Ve třídě "Žluťásků" je kapacita 26 dětí a vyučují tam 2 paní učitelky:

Učitelka Stock vektory, Royalty Free Učitelka Ilustrace | Depositphotos                                             cartoon teacher woman 9415668 PNG

Vedoucí učitelka MŠ:                           Učitelka:

Bc. Miroslava Gregorová                         Jana Krejčí

miroslava.gregorova@zskrtiny.cz           jana.mikulaskova@zskrtiny.cz

 

Do třídy "Žluťásků" se dovoláte na tel. číslo 792 542 556

 

 

Třída Modrásků Obrázek, klipart Světlemodrý motýl zdarma ke stažení v rozlišení 1600x1100 px

Ve třídě "Modrásků" je kapacita 24 dětí a vyučují tam 2 paní učitelky:

 Teacher Clip Art Images - Free Download on Freepik                                                                 Stock ilustrace Učitelka – stáhnout obrázek nyní - Učitel, Avatary, Lektoři - iStock

Učitelka:                                              Učitelka:

Danara Meluzinová                               Tereza Procházková

danara.meluzinova@zskrtiny.cz            tereza.prochazkova@zskrtiny.cz

 

Do třídy "Modrásků" se dovoláte na tel. číslo 792 542 557


 

 Provozní zaměstnankyní MŠ je paní Monika Hrazdírová.

 

 Mladá uklízečka fototapeta • fototapety vliv, komodor, humorně | myloview.cz

        

 

 

 

Přejít na: 

Aktuality | Aktuální plán | Režimy | Dokumenty | Co děti potřebují | Fotografie


Informace o dětech pro zákonné zástupce

Jsou podávány denně u vedoucí učitelky nebo dalších vyučujících.

Lze využít také konzultačních hodin, rozpis bude k dispozici na nástěnce v šatnách,

v případě zájmu zapíšete své jméno k požadovanému datu a času.

Také je možné si operativně domluvit schůzku dle potřeby.

Třídní schůzky pořádáme většinou 1 x do roka, termín bude s předstihem zveřejněn.

Každé dítě má své portfolio, které obsahuje pracovní listy rozvíjející různé stránky jeho osobnosti. Toto portfolio je v případě zájmu k nahlédnutí u třídních učitelek.


Aktuality

 

UPOZORNĚNÍ!!!

 

 Vážení rodiče,

v pátek dne 30. 6. 2023 bude provoz MŠ z technických důvodů pouze do 15:00 hodin. 

 

 

 Fotografie z jednotlivých akcí naleznete ve fotogalerii dole na stránce.

 

 

 

Vážení a milí rodiče,

 Poznačte si v kalendáři

 

 12.6.2023 v 10.00 hodin pasování na školáky

(venkovní učebna, oblečte prosím předškolákům vhodné oblečení)

 

 20.6.2023výlet do DinoParku ve Vyškově

Děti můžete přivést do MŠ do 7.45 hodin nebo na náměstí ve Křtinách do 7.55 hodin. Do batůžku přibalte pitíčko, pláštěnku a nějakou sladkost.

 

21.6.2023projektová výuka v lese “Léto v lese“

Oblečte prosím dětem vhodné oblečení, do batůžku přibalte pití a nějakou sladkost.

 

  

Provoz MŠ od 6.30 do 16.30 ( děti se schází od 6.30 v MŠ dle rozpisu, v 7.30 přechází do svých tříd. Příchod dětí do MŠ je do 8.00, od 15.00 jsou potom třídy spojeny ve třídách dle rozpisu ).

Vyzvedávání po obědě - od 12.30 do 13.00

Odpolední vyzvedávání od 14.45

 

REŽIM DNE - Modrásci

Provoz třídy je od 6. 30 hod. do 16.30 hod. (dle rozpisu ranního provozu)

Scházení dětí do 8. 00 hod.

6. 30 – 7. 30      scházení dětí ve třídách dle rozpisu, volné hry dětí, spontánní aktivity dětí

                         individuální nebo skupinové

7. 30                 děti se rozchází do vlastní třídy (dle rozpisu ranního provozu)

7. 30 – 9.00       hry a aktivity individuální nebo skupinové, vzdělávací činnosti spontánní

                        a řízené dle tematických částí TVP, tělovýchovná chvilka,

                        ranní kruh, přivítání dne, 

                        zhodnocení činností daného tématu

9.00 – 9. 20      dopolední svačina

9. 20 – 10. 00    příprava na pobyt venku

10. 00 – 12. 00       pobyt venku, převlékání, příprava na oběd

12. 00 – 12. 30     oběd

12. 30 – 13.00     příprava na odpočinek, odcházení dětí, které jdou po obědě

13.00 – 14. 30   relaxace, pohádky, odpolední odpočinek

                        ( respektování individuálních potřeb dítěte),

                         klidové činnosti dětí s malou potřebou spánku,

                         individuální práce s dětmi

14. 00 – 14. 30     průběžná svačina

14. 45 – 15.00     rozcházení dětí ve třídě Modrásků

15.00                převedení dětí do třídy dle rozpisu

14. 30 – 16. 30      hry a činnosti dle volby dětí, individuální přístup

                           s plněním vzdělávacích prvků

 

Uspořádání dne          

• pružně reaguje na individuální možnosti dětí (aktuálně změněné dle potřeby)

• umožňuje dětem dostatek možností pro spontánní hru

• respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí

Dle zájmu rodičů a po dohodě s třídní učitelkou je možné se zapojit

do práce s dětmi a účastnit se činností v MŠ.

 MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

O všech mimoškolních akcích školy, vyžadujících např. příchod dětí v určitou hodinu jsou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 Kroužek tanečků je organizován od 15. 00 hod. a týká se dětí od věku 5 let.

 

REŽIM DNE - Žluťásci

Provoz třídy je od 6. 30 hod. do 16. 30 hod. (dle rozpisu ranního provozu)

Scházení dětí do 8. 00 hod.

 

6. 30 – 7. 30      scházení dětí ve třídách dle rozpisu, volné hry dětí, spontánní aktivity dětí

                         individuální nebo skupinové

7. 30                 děti se rozchází do vlastní třídy (dle rozpisu ranního provozu)

 

7. 30 - 8.30  volné hry dětí, spontánní aktivity dětí individuální nebo skupinové,

                    v 7. 30 začíná provoz ve třídě Modrásků – předání dětí,

                     tělovýchovná chvilka, ranní kruh, přivítání dne,

                     vzdělávací činnosti spontánní a řízené dle tematických částí TVP                                                                 

8.30 – 8.50    dopolední svačina

9. 00 – 9.30   pokračování v individuálních nebo skupinových vzdělávacích činnostech

                    spontánních a řízených, zhodnocení činností daného tématu,

                     příprava na pobyt venku

9.30 – 11. 30  pobyt venku, převlékání, příprava na oběd

11. 30 – 12. 00    oběd

12. 00 – 12. 30    příprava na odpočinek

12. 30 13. 00    odcházení dětí, které jdou po obědě

13.00 – 14. 30   relaxace, pohádky, odpolední odpočinek

                       ( respektování individuálních potřeb dítěte ), 

                        klidové činnosti dětí s malou potřebou spánku,

                        individuální práce s dětmi

14. 00 – 14. 30   průběžná svačina

15.00                spojení se třídou Modrásků (dle rozpisu)

14. 30 – 16. 30   hry a činnosti dle volby dětí, individuální přístup

                         s plněním vzdělávacích prvků

 

Uspořádání dne          

• pružně reaguje na individuální možnosti dětí (aktuálně změněné dle potřeby)

• umožňuje dětem dostatek možností pro spontánní hru

• respektuje individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku dětí

Dle zájmu rodičů a po dohodě s třídní učitelkou je možné se zapojit do práce s dětmi
a účastnit se činností v MŠ.

MŠ organizuje školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností.

O všech mimoškolních akcích školy, vyžadujících např. příchod dětí v určitou hodinu jsou rodiče včas informováni prostřednictvím nástěnek a webových stránek školy.

 Kroužek tanečků je organizován od 15. 00 hod. a týká se dětí od věku 5 let.

 


 

Dokumenty a formuláře 

Uvolnění místa během školního roku

Pokud dojde k uvolnění místa v mateřské škole během školního roku, bude k předškolnímu vzdělávání přijato dítě bydlící ve školském spádovém obvodu pro předškolní vzdělávání (pouze obec Křtiny, viz vyhláška městysu Křtiny 4/2005, dodatek č. 1) a pro školní rok 2022/2023 také obec Habrůvka (Určení KrJ JMK), dle data narození s předností dříve narozeného dítěte. Při shodnosti data narození rozhoduje abecední pořadí příjmení a dále pak jména.

 

 

Co děti potřebují do MŠ
Oblečení do třídy:

 • hrací kalhoty nebo zástěrku
 • tričko
 • papuče s pevnou patou - NE crocsy !!!
 • náhradní oblečení (ve skříňce - ponožky, spodní prádlo, tričko, kalhoty)
 • pyžamo (pro děti, které budou odpočívat)

Oblečení do přírody (dle ročního období)

 • tepláková nebo šusťáková souprava
 • nepromokavá bunda, pláštěnka
 • čepice, šála, rukavice
 • starší nepromokavé boty, holínky

Další potřeby

 • 2 krabice papírových kapesníků
 • 1 balení vlhčených ubrousků
 • 1 ochrannou podložku na lůžko (platí pro mladší děti ) - ideální jsou jednorázové, rozměr cca 85 x 55 cm
 • 1 lepidlo (nejlépe značka "KORES" nebo "HERKULES")

Prosíme o podepsání všech věcí.

 


 

Fotogalerie - (prosíme klikejte na názvy měsíců)

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

Leden

 10211701508106390011.jpg  1021170150810639001.jpg  Podzim-2.png  

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

   Zajíček    Sluníčko

  

Záloha stránek Mateřské školy pro školní rok 2021/2022