Schůzky školské rady jsou nejméně 2 x ročně a dále dle potřeby. Svolává předseda ŠR, v nepřítomnosti místopředseda.

Jednací řád školské rady

Školská rada - výňatek ze školského zákona

Březen:

Projednání rozpočtu
Činnost školy
Různé

Září:

Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti školy za minulý školní rok
Činnost školy v novém školním roce  
Různé

Zástupci obce:

František Novotný. - předseda ŠR
Pavel Vandas
Marcela Kuchyňková

Zástupci rodičů

Petr Švenda
Jana Knihařová
Jakub Pelcl

Zástupci pedagogů

Ivana Dostálová
Karel Smejkal
Petr Zouhar

Zápisy z jednání školské rady