Základní informace

Vedoucí ŠJ: Bc. Ludmila Zouharová
Vedoucí kuchařka: Eva Konečná
Kuchařky: Hana Pokorná, Gabriela Schimmerlová

Číslo účtu: 100995244 / 0300 

Kontakt:

  telefon:  (+420) 516 439 139 
              (+420) 516 439 151/120

  e-mail: ludmila.zouharova@zskrtiny.cz

 

Jídelníček

na stránkách  http://www.strava.cz/strava/

(vybrat záložku jídelníčky, doplnit číslo školní jídelny - 4997, zamáčknout zelené tlačítko odeslat)

Řád školní jídelny

Řád školní jídelny

Ceny obědů

(od 1. 11. 2023)

 

3-6 let 
32,00 Kč (+přesnídávka a svačina 15,00 Kč) 
7-10 let 34,00 Kč (+přesnídávka a svačina 15,00 Kč)
7-10 let  
34,00 Kč  
11-14 let 36,00 Kč  
15 a více let 
38,00 Kč  

 

 

 

 

 

 

Podmínky pro odběr obědů
1. Přihláška podaná do 20 dne předchozího měsíce.

Přihláška ke stravování 

2. Zakoupený čip do zahájení odběru obědů.

  • Zakoupení čipu v kanceláři vedoucí stravování.
  • Cena čipu: Kč 115,- (platí se v hotovosti).

3. Úhrada obědů

Výše platby za stravu ve školní jídelně je určena dle věkové kategorie a počtu pracovních dní v daném měsíci a je realizována svolením inkasa z účtu (odhlášené obědy budou odečteny v následujícím měsíci)

 Pravidla:

  • Výše platby za stravu ve školní jídelně se každý měsíc mění v závislosti na počtu odebraných jídel. Proto pro platbu stravného žádáme rodiče o nastavení povolení k inkasu z účtu ve prospěch účtu školy 100995244/0300. Inkasní limit doporučujeme nastavit na 1500,- Kč.
  • Pro měsíc září musí být vámi souhlas s inkasem nastaven ve vaší bance do 1. srpna, první platba na září bude stržena  k 31. srpnu. Na další měsíce vždy poslední pracovní den předchozího měsíce a bude již obsahovat vyúčtování předešlého měsíce.

4. Odhlášení obědů

  • Den předem telefonicky, nebo na e-mailovou adresu školní jídelny!
  • V první den nemoci lze oběd odebrat do nosiče, pokud je přihlášený, v době od 11.00 -11.30 hodin. 
  • Pokud je dítě nemocné delší dobu než bylo odhlášeno, je nutné vždy telefonicky od 7.30 - 8.00 hodin dítě znovu odhlásit.

Trvalé odhlášení ze stravování musí proběhnout písemně!

5. Možnost kontroly správnosti účtování plateb za stravné

Pokud bude mít zákonný zástupce dítěte nesrovnalosti ve výši stržené částky inkasem z účtu, je třeba bezodkladně kontaktovat vedoucí školní jídelny. Zde obdrží přesný rozpis vyúčtování platby za reklamovaný měsíc (počet obědů (jídel) a finanční částka na daný měsíc, počet obědů (jídel) odhlášených v minulém měsíci a tomu příslušná finanční částka, konečná částka, která byla inkasem stržena). 

 Informace ohledně zapomenutí či ztrátě čipu

Pokud strávník zapomene některý den čip, je povinen o velké přestávce (9.40 - 10.00 hodin) zajít do kanceláře vedoucí školní jídelny, kde mu bude vydána stravenka na daný den. Na základě této stravenky mu bude vydán oběd. Pokud strávník čip ztratí, je povinen tuto skutečnost ihned nahlásit vedoucí školní jídelny paní Zouharové a zakoupit si čip nový. Pokud by se ztracený čip našel, odevzdá ho vedoucí školní jídelny a finanční částka mu bude vrácena.