Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Spolek rodičů a přátel školy

Účel spolku rodičů a přátel školy

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Křtiny vznikl za účelem všestranné materiálně technické, finanční i organizační pomoci Základní škole a Mateřské škole Křtiny při rozvoji zájmové činnosti dětí a žáků, zkvalitňování materiálního vybavení školy a podpory vzdělávacího, kulturního, společenského a sportovního rozvoje žáků školy.

Stanovy spolku.pdf (25. 3. 2015)

Základní informace o spolku

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Křtiny
Adresa: Křtiny 240, 679 05 Křtiny
IČO: 01905791
DIČ: CZ01905791
Číslo účtu: 261186798/0300

Kontakt: RNDr. Petr Lukáš (předseda), (+420) 733 156 969, petr.lukas@zskrtiny.cz
 
Registrováno u Ministerstva vnitra ČR dne 17. 7. 2013, u rejstříkového soudu 
Registrováno u FÚ Blansko dne 12. 9. 2013

Rada spolku:

Předseda: Petr Lukáš
Správce: Kristýna Vandasová
Místopředseda: Petr Stryk
Členové: Hloušková Pavlína, Možná Zdeňka

Revizní skupina:

Jarmila Ištoková (předseda), Martina Zedková, Olga Teremová

Zápisy z členských schůzí a valných hromad

Zápis Valné hromady 18.3.2024 (18.3.2024)

Revizní zpráva za rok 2023 (14.3.2024)

Zápis Valné hromady 5.10.2023 (5.10.2023)

Zápis Valní hromady 23.3.2023 (23.3.2023)

Revizní zpráva za rok 2022 (22. 2. 2023)

 Zápis z Valné hromady 6.10.2022 (6. 10. 2022)

Zápis z valné hromady 2.3.2022 (2, 3. 2022)

Revizní zpráva za rok 2021 (2. 3. 2021)

Zápis z valné hromady 23.9.2021. (23. 9. 2021)

Revizní zpráva za rok 2020 (3. 5. 2021)

Zápis z valné hromady 24.9.2020 (24. 9. 2020)

Revizní zpráva za rok 2019 (17. 6. 2020)

Zápis valné hromady 26.9.2019. (26.9.2019)

Zápis valné hromady 11.3.2019. (11.3.2019)

Revizní zpráva za rok 2018. (6.3.2019)

Zápis valné hromady 20.9.2018. (20.9.2018)

Zápis valné hromady 19.3.2018. (19.3.2018)

Revizní zpráva.za rok 2017 (9. 3. 2018)

Zápis valné hromady 21.9.2017 (21.9.2017)

Zápis valné hromady 25.4.2017 (25.4.2017)

Revizní zpráva za rok 2016. (31.3.2017)

Zápis z valné hromady 21.9.2016  (21.9.2016)

Zápis z valné hromady 13.4.2016 (13.4.2016)

Zápis z valné hromady 23.9.2015 (23.9.2015)

Zápis z valné hromady 25.3.2015 (25.3.2015)

Revizní zpráva za rok 2014 (20.2.2015)

Zápis z valné hromady 29.9.2014 (29.9.2014)

Zápis z valné hromady (13. 3. 2014)

Revizní zpráva za rok 2013 (11. 3. 2014)

Zápis z valné hromady (25. 9. 2013)

Zápis schůze přípravného výboru (27. 8. 2013)

Zápis ze zakládající schůze Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (24. 6. 2013)

Stanovy Občanského sdružení při ZŠ a MŠ Křtiny (4. 7. 2013)

Jak se zapojit?

Pokud máte chuť se zapojit a pomoci, rádí vás přivítáme nejen v těchto oblastech:

  • organizační, materiálová nebo finanční pomoc
  • aktuálně organizované činnosti
  • propagace
  • ...