Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída

II. třída

III. třída

IV. třída A

IV. třída B

V. třída

VI. třída

VII. třída

VIII. třída

IX. třída

 

Suplování 24. 6. 2019 – 28. 6. 2019

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

Zastupuje

CHYBÍ

DŮVOD

24. 6.

Po

1.- 4.

Ve všech třídách budou žáci odevzdávat učebnice.

Za poškozené a ztracené učebnice se budou vybírat poplatky.

 

 

 

1.stupeň končí v 11:15, poté oběd, žáci 2. stupně odcházejí na oběd v 11:40.

 

 

 

 Od 13:00 závěrečná pedagogická porada ve sborovně.

25. 6.

Út

1.-4.

Den předlékařské první pomoci.

Všechny třídy projdou s třídními učiteli jednotlivá stanoviště dle harmonogramu.

Žáci 8. třídy seznámí spolužáky se zásadami 1. pomoci v různých situacích.

 

 

 

5. třídu budou doprovázet p. uč. Benešová a Tomková

 

 

 

Předpokládané ukončení projektového dne je opět v 11:15 a v 11:40.

26. 6.

St

1.- 4.

Vydávání nových učebnic, úklid tříd a šaten.

 

 

 

9.třída odjíždí na Bowling do Brna.

27. 6.

Čt

1.- 4.

2. a 6. třída – dokončení projektu Hasík v Blansku.

 

 

 

7. a 9. třída – divadlo Aldente v Brně, 8. třída dokončení úklidu + vycházka.

 

 

 

Ostatní třídy – aktivity s třídním učitelem, dokončení práce.

28. 6.

1.-2.

Slavnostní zakončení školního roku. Vyhlášení nejlepších žáků tříd a výherců soutěží a jejich odměňování.

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

2

Matematika geometrie

 

 

tvrdý papír A4

10

 tvrdý papír A4

10 

 tvrdý papír A4

10  

Matematika

540

2

540+440

2+2

540 

 1

540+440

2+1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-