Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída  A I. třída B II. třída III. třída  IV. třída V. třída A 
 V. třída B  VI. třída A  VI. třída B VII. třída  VIII. třída   IX. třída

 

Suplování 11. 11. – 15. 11. 2019

DATUM

DEN

VYUČ H.

TŘ.

PŘEDMĚT

Zastupuje

Chybí

DŮVOD

12. 11.

Út

2.

9.

Scio test – Obecné studijní předpoklady

 

 

6.

7.ch

Výuka odpadá

 

 

 

8. tř. – po 5. h  oběd. Od 13:05 – testování ČŠI – Envirom.výchova v Inf.

 

 

Po testování bude výuka v 8. tř. ukončena, 8. h odpadá.

13. 11.

St

1.

9.

Scio t. Čj

Chvátalová

--

 

 

 

1.

6.B

Zouhar

Benešová

lékař

 

 

2.

5.B

Čj

Zouhar

Benešová

 

 

3.

7.

F

Ištoková

Benešová

 

 

5.

5.B

Hv

Tesařová

Benešová

 

 

6.

6.A

F

Ištoková

Benešová

 

 

Dohled 2.st. 6, 7, 8

Smejkal

Benešová

14. 11.

Čt

1.

9.

Scio t.M

Zouhar

Ištoková

DVPP

 

 

3.

6.A

Vv

Za pátek 6.h

Chvátalová

Ištoková

 

 

1.

7.

Čj

Spojí Benešová

Neužilová

lékař

 

 

2.

7.

Čj

Spojí Benešová

Neužilová

 

 

3.

9.

Ch

Zouhar

Neužilová

 

 

4.

6.A

Zouhar

Neužilová

15. 11.

Výuka v 6. A bude ukončena po 5. vyučovací hodině

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

2

Matematika

540

2

540+440

2+2

540 

 1

540+440

2+1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-