Informace pro třídu a materiály k výuce. Vyberte si níže svoji třídu.

I. třída  A I. třída B II. třída III. třída  IV. třída V. třída A 
 V. třída B  VI. třída A  VI. třída B VII. třída  VIII. třída   IX. třída

 

Suplování 27. 1. – 30. 1. 2020

DATUM

DEN

VYUČ. HOD.

TŘ.

PŘEDMĚT

zastupuje

chybí

DŮVOD

27. 1.

Po

7.

7.

Pčv

Výuka odpadá

Zouhar

Pedagogická rada

 

 

6.

8.

Tv celá tř.

Smejkal

 

 

 

7.,8.

8.

Ov

Výuka odpadá

Smejkal

 

 

6.

9.

SemM

Neužilová

 

 

 

Výuka v 9. třídě kromě skupiny Sem M bude ukončena po 5. vyučovací hodině.

Výuka v 7. a 8. třídě bude ukončena po 6. vyučovací hodině.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEŠITY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

I.stupeň - sešity zakoupí pro žáky vyučující

II.stupeň - viz. níže 

Ročník

6.

7.

8.

9.

 

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Typ

Ks

Český jazyk

564

1

564

1

564

1

564

1

Český jazyk

544

2

544

1

544

1

544

1

Matematika

440

2

440

1

440 

440

2

Matematika

540

2

540+440

2+2

540 

 1

540+440

2+1

Seminář z matematiky

 

 

 

 

 

 

440

1

Anglický jazyk

544

3

544

3

544

3

544

3

Dějepis

544

1

544

1

544

1

544

1

Zeměpis

440

1

440

1

440

1

440

1

Fyzika

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

440+524

1+1

Chemie

 

 

 

 

440

1

440

1

Přírodopis

440

1

440

1

440

1

440

1

Ruský jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Německý jazyk

 

 

544

2

544

2

544

2

Výchova ke zdraví

524

1

524

1

 

 

 

 

Občanská výchova

524

1

524

1

524

1

524

1

Informatika

-

-

-

-

-

-