Olympiády a okresní soutěže ve školním roce 2017-18

Škola připravuje školní kola soutěží. Úspěšní řešitelé z těchto kol postupují do okresních kol.

Okresní kolo Matematické olympiády  5. tříd a 9. tříd - 24.1.2018, Blansko

kategorie Z5 (5. třída) -  Monika Bednárková - 7. místo, Nela Jirůšková - 11. místo

kategorie Z9 (9. třída) - Zbyněk Šídlo - 8. místo

Okresní kolo Olympiády z českého jazyka - 29.1.2018, Blansko

kategorie ZŠ - Jana Zouharová (9. třída) - 19. místo

 Okresní kolo zeměpisné olympiády  - 20. 2. 2018, Boskovice

Kategorie A  -Adam Špatinka (6. třída) - 12. místo
Kategorie B - David Smilek (7. třída) - 12. místo
Kategorie C - Jana Zouharová (9. třída) - 7. místo

Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce - 22. 2. 2018, Blansko

Kategorie I.A - Zuzana Serbajlová (6. třída) - 7. místo
Kategorie II.A - Zbyněk Šídlo (9. třída) - 10. místo

Okresní kolo Matematické olympiády  6., 7. a 8. tříd - 17.4.2018, Blansko

kategorie Z6 (6. třída) -  Jakub Haluza - 2. místo, Lukáš Bayer - 8. místo, Adam Špatinka - 15. místo, Marek Moučka - 16. místo

kategorie Z7  (7. třída) - Lucie Drápelová - 8. místo, Dominika Šmídová - 11. místo

kategorie Z8 (8. třída) - neúčast

  Okresní kolo biologické olympiády žáků 6. a 7. tříd - 12. 4. 2018, Blansko

 Kategorie D - Lucie Drápelová (7. třída) - 11.místo, Zuzana Budíková (7. třída) - 12. místo

Okresní kolo  Pythagoriády - 28. 5. 2018 (5. třída), 29.5.2018 (6. třída), Blansko

Kategorie 5. třída - Nela Novotná - 6. místo, Vandas Jiří - 8. místo,  Natálie Šeďová -  8. místo, Štěpán Ruby - 9. místo

Kategorie 6. třída - Maxim Vašíček - 8. místo

 Přírodovědná soutěž YPEF (mladí lidé v lese) pod záštitou ŠLP Křtiny,  8. 3. 2018 na křtinském zámku. Soutěže se zúčastnila 2 tříčlenná družstva z 8. třídy a jedno družstvo 9. třídy. Družstvo 9. třídy se umístilo na 1. místě a postoupilo do krajského kola v Brně, které se konalo 10. 5. 2018. Zde se umístilo na 6. místě z 13 soutěžících ve své kategorii.

 

  Soutěže organizované celostátně

Žáci škol, které se zúčastní soutěže, vypracovávají úkoly v jeden den na škole.
Matematický klokan

Přírodovědný klokan

Astronomická olympiáda

 

Mezinárodní matematické soutěže KLOKAN 2018 se 16. 3. 2018 zúčastnilo celkem 160 žáků 2. - 9. ročníku ve čtyřech kategoriích:

- Cvrček (2. - 3. ročník) – soutěžilo 47 žáků,

- Klokánek (4. - 5. ročník) – soutěžilo 33 žáků

- Benjamín (6. -7.  ročník ) - soutěžilo 45 žáků

- Kadet (8. - 9. ročník) – soutěžilo 42 žáků,

 

Soutěže Cirsia

Naše škola je členem sdružení Cirsium. Jde o regionální sdružení škol. Dalšími členy jsou tyto školy: ZŠ Jedovnice, ZŠ a MŠ Lipovec, ZŠ Sloup, ZŠ a MŠ Podomí, ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy. Školy pořádají soutěže:

 Předmětové soutěže

 20. 10. 2017 – „Prosaď se“ – znalostní soutěž v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy pro žáky 5. ročníku, družstvo 6 žáků naší školy obsadilo 4. místo

15. 5. 2018 – „Malá Cirsiáda“ - žáci 5. ročníku soutěžili ve znalostech z matematiky, českého jazyka, anglického jazyka a všeobecném přehledu v ZŠ a MŠ Křtiny. Nejlepší umístění našich žáků v jednotlivých oblastech: v českém jazyce 2. - 3. místo, v matematice 1. místo, v anglickém jazyce 4. místo a ve všeobecném přehledu 6. místo.

9. 5. a 10. 5. 2018 – „Velká Cirsiáda“ – žáci 2. stupně ZŠ soutěžili v předmětech matematika, český jazyk, anglický jazyk a informatika v ZŠ Sloup. V českém jazyce obsadili žáci naší školy v kategorii 6. tříd 8., 11. a 16. místo, v kategorii 7. tříd 10. místo a 12 místo, v kategorii 8. tříd 11. a 13 - 14. místo. V matematice v kategorii 6. tříd 2 místo a 6. - 9. místo, v kategorii 7. tříd 8. a 9. místo, v kategorii 8. tříd 3. místo, 9. a 14. – 15. místo. V anglickém jazyce v kategorii 6. ročník 3. místo, v kategorii 7. ročník 4. místo, v kategorii 8. ročník 4. místo a v kategorii 9. ročník 1. místo. V informatice naši žáci nesoutěžili.

 11. 5. 2018 – „Dyslexiáda“ – soutěž pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Družstvo naší školy se umístilo v kategorii 2. – 5. ročník na 1. místě. V kategorii 6. – 9. ročník družstvo starších žáků na 2. místě.

Sportovní soutěže

  2. 10. 2017 – Přespolní běh žáků v ZŠ Podomí, celkem se zúčastnilo 9 žáků ze 4. – 7. třídy

12. 12. 2017 – soutěž v aerobiku v ZŠ a MŠ Křtiny, soutěže se zúčastnilo celkem 14 žáků z naší školy, kteří soutěžili celkem ve 3 kategoriích. V kategorii 1. – 3. třída jsme obsadili 1., 2. i 3. místo, v kategorii 4. – 6. třída jsme obsadili 1. místo a 3. místo, v kategorii 7. – 9. třída jsme obsadili 3. místo.

29. 1. 2018 – florbalový turnaj žáků 2. stupně ZŠ v ZŠ Jedovnice (Sportovní hala SPŠ Jedovnice), družstvo 8 žáků se umístilo na 4. místě

10. 3. 2017 – sálová kopaná žáků 2. stupně ZŠ v ZŠ Jedovnice (Sportovní hala SPŠ Jedovnice), družstvo 8 žáků obsadilo 4. místo

13. 4. 2018 – Slupský vodník, plavecká soutěž žáků 1. stupně ZŠ v ZŠ Sloup, z naší školy se zúčastnilo celkem 6 žáků. Obsadili jsme 1. místo v kategorii mladších chlapců (2 a 3. třída), 2. místo a 3. místo v kategorii starších chlapců (4. a 5. třída), 2. místo v kategorii smíšená štafeta.

25. 5. 2018 – turnaj v přehazované děvčat 6. a 7. třídy v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy, družstvo 7 žákyň obsadilo 4. místo

13. 6. 2018 – turnaj v malé kopané žáků 8. – 9. třídy v ZŠ a MŠ Křtiny, družstvo 10 žáků obsadilo 5. místo

13. 6. 2018 – turnaj v přehazované děvčat 8. a 9. třídy v ZŠ a MŠ Křtiny, družstvo 7 žákyň obsadilo 4. místo

 

Výtvarné a dovednostní soutěže

 

Sportovní soutěže