DEN ZEMĚ 21.4. 2022

Ve čtvrtek 21. dubna jsme s předstihem oslavili Den Země. Letošní akce byla zaměřena nejen na naši planetu a její ochranu, ale také na program Ekoškola, který již několik let probíhá i v naší škole.
Členové Ekotýmu rozdělili všechny žáky s výjimkou deváťáků do čtrnácti týmů napříč ročníky a jednotlivé týmy postupně vyrazily na pětikilometrový lesní okruh plnit osm různých úkolů spojených s přírodou a ekologií. Před startem a pak v cíli všichni psali a kreslili přání pro planetu Zemi a také vytvářeli myšlenkovou mapu na téma Ekoškola.
Celou akci jsme si parádně užili, příroda nám k nevšednímu zážitku přispěla krásným počasím a náš dík patří také osmákům, kteří skvěle vedli své týmy, a deváťákům, kteří ochotně pomáhali na jednotlivých stanovištích i na startu a v cíli.

20220421_081643.jpg 

20220421_075642.jpg0F5603A1-BFBD-42DA-A674-B1D8E0D19FE9 (1).jpeg 20220424_170925.jpg