MTU - "Malý projektant"

 

Besídka "Žluťásci"

Kulturní představení dětí ze třídy "Žluťásků" se zimní a vánoční tématikou.

Návštěva knihovny

Děti navštívily místní knihovnu ve Křtinách, kde měly připravený program. Poslechly si čtený pohádkový příběh z knihy, ke kterému se jim promítaly obrázky. Namalovaly si obrázek, zakreslily bludiště a pohrály si v herničce.

Název akce

Název akce