Základní škola a Mateřská škola Křtiny > Informace o škole > Fotogalerie > Pasování žáků 1. třídy na čtenáře