v tomto měsíci probíráme:

celá čísla

  • porovnávání
  • absolutní hodnota, čísla opačná
  • početní operace

Ve čtvrtek 16.1.2020 píšeme čtvrtletní písemnou práci.

Témata k procvičení: 

Celá čísla probraná témata    pracovní sešit

Středová souměrnost      zápisy v sešitě a učebnici geometrie

Konstrukce trojúhelníků dle vět sss, sus, usu     zápisy v sešitě a učebnici geometrie

K procvičení:   okruhy k procvič-leden7.doc