ŠKOLNÍ ROK :   2019/2020

1. den školy

8.00  -  nastoupí děti v atriu školy, slovo pana ředitele, uvítání

8.30  -   do tříd / organizace škol.roku, poučení o BOZP, pokyny

9.45  -   konec vyučování, bez obědu !!! Rozpačitý

 

2. den školy

1. stupeň  má 3 vyučovací hodiny , 4.hodina je třídnická , takže další TH bude 1.čtvrtek v říjnu, ještě neplatí rozvrh

 

3.den školy

učivo dle řádného rozvrhu třídy :-) včetně učebnic a pomůcek