v tomto měsíci probíráme

Funkce

  • průběh funkce
  • lineární funkce
  • rostoucí a klesající funkce
  • slovní úlohy a soustavy rovnic řešené pomocí grafů

V týdnu od 20.1.2020 ( předběžně úterý 21.1.2020) píšeme čtvrtletní písemnou práci

Témata:

  • slovní úlohy řešené soustavou rovnic
  • podobné útvary
  • podobné trojúhelníky sss, sus, uu
  • rozdělení úseček pomocí podobnosti
  • slovní úlohy
  • probraná témata z učiva o funkcích