Projekt Křtiny a okolí

Úvod

Komplexní projekt zaměřující se na obec Křtiny a okolí. Projekt by měl zahrnovat všechny aspekty života v obci od jejího fungování až po přírodu v jejím okolí. Projekt by se měl zaměřit na aktuální problémy týkajících se běžného života jejich řešení, případně prevenci. Každá skupina by si zvolila jeden tematický celek, na kterém by pracovali jako skupina a potom vypracovali by jeden povinný výstup, který je obdobou vědecké práce (příprava na SOČ, bakalářskou práci, diplomovou práci atd.). Možností je vydat ze souboru těchto prací almanach. Dalším by byl povinně volitelný výstup pro obhajobu na ekologické konferenci. V povinně volitelné částí si žáci vyberou jednu z těchto možností - powerpointová prezentace, poster, preventivní program, případně vlastní návrh výstupu.

Hlavní garant projektu: Petr Zouhar

Informatika – Petr Zouhar

Garanti jazykového zpracování:

Český jazyk - Daniela Chvátalová

Anglický jazyk - Romana Velecká 

Garanti jednotlivých tematických celků:

 1. Historie obce – Ladislava Giblová
 2. Infrastruktura v obci – Ivana Neužilová
 3. Obyvatelstvo – Jarmila Ištoková
 4. Kulturní život v obci – Romana Velecká
 5. Příroda – Petr Zouhar
 6. Životní prostředí – Petr Lukáš
 7. Současnost a možnosti rozvoje obce – Karel Smejkal

Termín zadání: první týden v dubnu 2019

Termín ukončení výzkumu a přípravných prací: konec května 2019

Termín pro finální zpracování projektu: první týden v červnu - 27., 28., 29. května 2019

Termín obhajoby: Před učitelským sborem a vedením školy - 29. 5. 2019 - (bude dopřesněno)

                             Před veřejností na ekologické konferenci - 20. 6. 2019 (odpoledne)

 

Náhledy práce z roku 2017/2018

 1. Historie obce – Prezentace Práce
 2. Infrastruktura v obci – Prezentace Práce
 3. Obyvatelstvo – Prezentace Práce
 4. Kulturní život v obci – Prezentace Práce
 5. Příroda – Prezentace Práce
 6. Životní prostředí - Prezentace Práce
 7. Současnost a možnosti rozvoje obce – Prezentace Práce

Náhledy práce z roku 2016/2017

 1. Historie obce – Prezentace Práce
 2. Infrastruktura v obci – Prezentace Práce
 3. Obyvatelstvo – Prezentace Práce
 4. Kulturní život v obci – Prezentace Práce
 5. Příroda – Prezentace Práce
 6. Životní prostředí - Prezentace Práce
 7. Současnost a možnosti rozvoje obce – Prezentace Práce

Náhled práce z roku 2015/2016.

Práce

Prezentace k práci