MĚSÍCE ÚKLIDU OKOLÍ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

září - 9.třída
říjen - 8.třída
listopad - 7.třída
prosinec - 6.A a 6.B 
 leden - 5.B 
 únor - 5.A 
 březen - 4. třída
 duben - 3. třída
 květen - 2. třída
 červen - 1.A a 1.B  

Fotografie budou umístěny na Ekonástěnce i webových stránkách školy.